top of page

Kontynuacja terapii, ul. Pokorna 2

wizyta terapeutyczna/lecznicza

  • 30 min.
  • 200 złotych polskich
  • KregoslupBezBolu.pl

Opis usługi

Kontynuacja terapii obejmująca problem zdiagnozowany podczas uprzedniej wizyty (uprzednich wizyt) problem - 1/2 godz. Kontynuacja terapii wymagająca zaangażowania czasowego analogicznego do I-szej wizyty t.j. 60 min - np. dłuższej terapii manualnej, przeprowadzenia dodatkowych, powtórnych testów diagnostycznych celem potwierdzenia albo modyfikacji prowizorycznej klasyfikacji diagnostycznej z uprzedniej wizyty (uprzednich wizyt), objęcie terapią dodatkowego odcinka kręgosłupa, udzielenie dodatkowych wyjaśnień, porad skutkujących koniecznością większego zaangażowania czasowego terapeuty -180 zł.


Zasady rezygnacji

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt do godziny przed terminem wizyty pod nr telefonu +48 730 093 420.


Dane kontaktowe

  • Pokorna 2, 00-193 Warszawa, Poland

    +48 730 093 420

    biuro@kregoslupbezbolu.pl


bottom of page